Träning för diabetiker

Diabetes uppstår huvudsakligen i två olika former – typ 1 och typ 2.

Typ1-diabetes innebär att kroppen inte kan tillverka sitt eget insulin, d v s det hormon som ska se till att glukosen (sockret) i maten transporteras till musklerna för förbränning.

Vid typ 2-diabetes kan man fortfarande producera insulin, men muskelcellernas insulinreceptorer kan inte ta upp det transporterade sockret som de ska.

Båda diabetestyperna leder således till en ökad blodsockerhalt, vilket i längden kan orsaka skador på blodkärlen och ge upphov till åderförfettning.

Vid typ 1-diabetes behöver man därför tillföra insulin direkt i blodet via injektioner, vid typ 2-diabetes måste själva upptagningsförmågan stimuleras, vilket oftast sker via tabletter.

I samband med fysisk aktivitet ökar emellertid cellernas insulinkänslighet på naturlig väg, vilket innebär att kroppen får lättare att ta upp insulin och sänka blodsockerhalten.

Träning har därför visat sig vara ett effektivt sätt att behandla och förebygga progression av typ 2-diabetes. Men för att ge en bestående effekt på glukosmetabolismen måste träningen ske kontinuerligt.

Även för personer med typ1-diabetes förstärks insulinupptagningsförmågan vid fysisk aktivitet. Risken finns därmed att blodsockerhalten sjunker alldeles för mycket under ett hårt träningspass, vilket kan orsaka dålig koordination och i värsta fall leda till medvetslöshet eller koma.

Man kan befinna sig i riskzonen för blodsockerfall i upp till ett dygn efter träningspasset, beroende på hur hårt och länge man har tränat. Därför måste man som typ 1-diabetiker vara noga med att planera sin träning och anpassa sitt insulinintag efter aktivitetens intensitet.

Man bör äta en rejäl måltid ett par timmar innan träningen och då samtidigt ta sin insulindos.

Även under själva träningen kan ett extra intag av snabba kolhydrater behövas för att undvika blodsockersvängningar.

Efter passet bör man genast fylla på med snabba kolhydrater och mäta blodsockret ett flertal gånger för att säkerställa att det lägger sig på en normal nivå.

Av föreskriven anledning bör man exempelvis inte gå och lägga sig innan man ser att blodsockernivån är stabil.

Har man tränat riktigt hårt kan det även finnas skäl att ta en reducerad insulindos till natten.

Undvik helst att träna om blodsockernivån ligger under 4 eller över 15, det kan stressa kroppen och orsaka blodsockersvängningar, särskilt vid konditionsträning. Blodsockerhalten tenderar nämligen att sjunka mycket snabbare vid konditionsträning än vid styrketräning.

Ny forskning har dock visat att det kan vara fördelaktigt för typ 1-diabetiker att styrketräna innan ett konditionspass. Enligt den kanadensiska studien minskade risken för blodsockerfall efter träningen om styrkepasset förlades innan konditionsträningen. De dippar som trots allt uppstod hos testdeltagarna varade dessutom under kortare tid.

Andra artiklar

Bli medlem

Bli medlem

Våra flexibla medlemskap finns i många varianter bara för att passa just dig och din träning.