Träning och friskvård – så får företag friskare medarbetare

Att träning och hälsa har ett nära och direkt samband påvisas i en mängd forskningsstudier. Många företag har insett vikten av att stimulera medarbetare till att träna, till exempel genom friskvårdsbidrag. I den här artikeln går vi igenom de många olika fördelarna med att som företag investera i friska och välmående medarbetare.

Besök vilket stort idrottsarrangemang som helst i Sverige för motionärer, till exempel Göteborgsvarvet. Då märker du snart att många springer, tävlar under sitt företags flagg. Många väljer också att som förberedelse träna ihop tiden innan, inte sällan över lunchen.

Modern forskning ger framåtlutande arbetsgivare mycket eldunderstöd. Så här skriver till exempel Centrum för arbets- och miljömedicin (Region Stockholm) som gått igenom flera studier och specifikt tittat på fördelarna med att inkludera träning på arbetstid/arbetsplatsen – vilket en del arbetsgivare erbjuder: ”Att människor mår bra av fysisk träning vet vi. Att arbetsgivaren erbjuder personalen fysisk träning på arbetsplatsen under arbetstid innebär dock inte enbart att hälsan förbättras. Det kan också ge andra fördelar, som minskad sjukfrånvaro, ökad produktivitet och förbättrad gemenskap.”

  • Ökad produktivitet. Här har man tittat på flera studier som visar att produktiviteten bibehålls eller till och med ökar samt ger medarbetarna mer energi och högre arbetsförmåga.
  • Minskad sjukfrånvaro. Färre sjukskrivningar leder till fler producerande medarbetare. I ett exempel som lyfts fram minskade sjukfrånvaron med en tredjedel inom en kommun.
  • Mindre smärta. Många studier visar på minskad smärta (som nacke, rygg och axlar) bland de anställda som har träning på arbetstid. Detta i sin tur minskar risken för sjukskrivning.

Vilken träningsform är bäst? Här finns det inget entydigt svar, utan mycket handlar om vad som är bäst för individen och det arbete man ska utföra. Ibland passar styrketräning och muskeluthållningsträning bättre än ren konditionsträning och vice versa. Förutsättningarna ser väldigt olika ut beroende på typ av arbetsplats. Är det ett stillasittande jobb (typ kontor) så är att träna muskulaturen kring nacke, rygg och axlar prioriterat – ny forskning visar också att kortare pass på några minuter har bra hälsoeffekter. Här kan nog många vittna om en rejäl energiboost.

Träning, hjärnan och minskad risk för sjukdomar

Riksidrottsförbundet har skrivit spaltmeter om kopplingen mellan träning och fysisk, samt psykisk hälsa och att du inte behöver vara elitidrottare för att åtnjuta stora hälsofördelar: ”Regelbunden konditionsinriktad fysisk aktivitet har bland annat visat sig ha positiva effekter för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och motverka cancer. Styrketräning motverkar muskelförtvining och benskörhet hos äldre. Det förebygger även övervikt, förbättrar kognitiv förmåga om den genomförs tillsammans med konditionsträning, och minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.”

När det kommer till psykisk hälsa så har regelbunden fysisk aktivitet visat sig ha antidepressiva effekter och det stärker stresshantering, självuppfattning och den sociala kompetensen. Träning som syftar till att stärka musklerna förbättrar också koncentrationen och förmågan att kunna planera. Just hjärnan mår väldigt bra av fysisk aktivitet och det händer många positiva saker när vi svettas och tar i, bland annat bildas det mer av tillväxtfaktorn BDNF (Brain-Derived-Growth-Factor). Enligt Hjärnfonden så fungerar detta ungefär som ett slags gödningsmedel för hjärnan. BDNF stimulerar bildningen av nya nervceller men skyddar också mot att nervcellerna bryts ner.

Från friskvårdsbidrag till träning på arbetstid

Trenden ser dessvärre negativ ut när det kommer till psykisk ohälsa. I slutet av 2023 kom Försäkringskassan med en rapport som visar att antalet sjukskrivningar i Sverige på grund av stressrelaterade orsaker har nått rekordnivåer. Myndigheten kunde också konstatera att mer än hälften av alla längre sjukfall är kopplat till psykisk ohälsa – och arbetsmiljön framhävs, inte oväntat, som en negativ, påverkande faktor. För kortare sjukskrivningar är det fortsatt fysiska åkommor som dominerar. Myndigheten betonar det förebyggande arbetet för att komma till rätta med problemen.

För arbetsgivare finns det flera olika vägar att gå för att få friskare medarbetare och en arbetsplats i balans med en god arbetsmiljö. Kopplat till träning/hälsa finns till exempel:

  • Företagshälsovård. Här är den primära uppgiften att förbättra/utveckla arbetsmiljön med syfte att minska både olycksfall och sjukdomar.
  • Friskvårdsbidrag. Detta är ett belopp som anställda får för att lägga på motion och friskvård. Det normala är att friskvårdsbidrag ligger på 5000 kr och nedåt för ett helår. För friskvårdsbidraget kan du gå på gym, paddla kajak, åka skidor, rida och mycket annat.
  • Anmälan till motionslopp och/eller andra aktiviteter. Här betalar (oftast) arbetsgivaren för ett deltagande.
  • Träning på arbetstid. Här väljer helt enkelt arbetsgivaren att erbjuda träning under arbetstid. Omnämnt i media finns många exempel; alltifrån löpning, powerwalks, gymträning, kampsport och yoga. Ett exempel är IT-företaget Gibon i Uppsala där anställda får träna med en personlig tränare två dagar i veckan. Upplägget har både minskat sjukfrånvaron och förbättrat sammanhållningen. En smart investering om du frågar företaget.

Vill ditt företag komma igång med träning på arbetstid? Kontakta gärna oss på STC så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa till! Vi har bland annat företagspaket som omfattar:

Gymträning – prisvärt medlemskap med företagsrabatt.

Gruppträning – skapa teamkänsla tillsammans på STC.

Lokaluthyrning – nyttja våra gruppträningssalar eller andra träningsytor för era medarbetare.

Personlig träning – träna skräddarsydda pass med en personlig tränare enskilt eller i grupp.

Läs mer på vår företagssida.

Andra artiklar

Bli medlem

Bli medlem

Våra flexibla medlemskap finns i många varianter bara för att passa just dig och din träning.