Välkommen till STC Felanmälan

Välj antingen “Serviceteam” eller “klubbsupport” i widgeten nere till höger, beroende på ditt specifika ärende. Se till att följa alla instruktioner noggrant för att säkerställa en effektiv bearbetning av ditt ärende.

Serviceteam
 • Ljud och bild
 • Säkerhet och inpassering
 • Maskiner
 • Lokaler
Klubbsupport
 • Medlemsbetalningar
 • Fakturering
 • Friskvårdsbeställningar
 • Kontonummerhantering
 • Betalintyg för TMC (tidigare P&T)
 • Hanteringsfel i BRP
 • Reklamationer
 • Medlemskapshantering